Det danske arkiv

Livssikring

LIVSSIKRING

- for danske statsborgers behov og ønsker til sikrede forhold gennem livet.

Bevarelsen af privatpersoners forventninger og ønsker til

eftertiden, kan registreres med testamente og mindearkivering

via Det Danske Arkiv.

 

Livet indeholder en lang række hændelser, begivenheder som dels

kan planlægges dels kan ske uventet: Børn, ægteskab, skilsmisse,

økonomiske uventede konsekvenser, familiemæssige ulykker og

dødsfald  mv.

 

Det er vigtigt at sikre sig bedst muligt i tide til når disse hændelser

Indtræffer og livssikring under Det Danske Arkiv er derfor blevet

til, for at hjælpe og vejlede i hvad der bør foretages og sikres FØR

Behovet opstår for at være sikret.

 

Service centret til Livssikring er opdelt i følgende organer:

 

· Ægtepagt vejledning

· Skilsmisse vejledning

· Bo og bo-delings vejledning

· Testamente vejledning

· Økonomisk sikrings vejledning

· VideoTestamente  (Klik for yderligere om nødtestamenter)

 

 

Henvendelse til disse organer kan kun ske skriftligt og vi tilstræber en behandlingstid på maksimalt 2 uger fra henvendelsen.

 

Sådan kontakter du os:

E-mail til  information@livssikring.dk